Vážení rodiče,
dne 7.9.2021 v 16:30 hod se uskuteční třídní schůzky.
Schůzky proběhnou vždy ve třídě, ve které je zapsáno Vaše dítě.
Účast nutná bez dětí.
V prostorech MŠ musí mít každá osoba (netýká se to dětí MŠ)
zakrytý nos a ústa. (respirátor)

Žádáme rodiče, aby nevodili do MŠ děti,
které v uplynulých 14 dnech navštívily země s vysokým
a extrémním rizikem nákazy.
(izolace 7 dnů, popřípadě 10 dnů)

Děkujeme
Telefon pro omlouvání dětí - 577 019 378

Vítejte na webových stránkách
MŠ Prostřední 3488

Historie budovy MŠ sahá do roku 1956 kdy byl baťovský dvojdomek adaptován na prostory pro jesle a mateřskou školu, roku 1975 byla budova modernizována pro potřeby MŠ. Vzhledem ke stáří budovy je MŠ stále průběžně budována, opravována a renovována tak, aby odpovídala nejnovějším trendům předškolního vzdělávání.

Od roku 2003 je škola v právní subjektivitě. Zřizovatelem MŠ je Statutární město Zlín.Mateřská škola se nachází v klidné okrajové části města uprostřed zástavby rodinných domů. MŠ je obklopena zahradou. Rekonstrukce a dovybavení zahrady MŠ novými herními prvky je plánováno na rok 2013.

MŠ je dvojtřídní s vlastní školní jídelnou a kuchyní. V suterénu MŠ se nachází technické zázemí, v přízemí budovy 1. třída s jídelnou, šatny po děti 1. a 2. třídy, umývárna, školní kuchyně, sklad potravin, hyg. zařízení pro zaměstnance. V poschodí je druhá třída, umývárna dětí, kancelář a hyg. zařízení pro zaměstnance.

Vzdělávání v naší MŠ probíhá v souladu s RVP PV. Škola má vypracován vlastní školní vzdělávací program, který nese název: „Kdo si hraje nezlobí aneb je nám dobře na světě“ a je realizován prostřednictvím Třídních programů v jednotlivých třídách.

Od 1.1.2013 byla MŠ Prostřední rozhodnutím Zastupitelstva statutárního města Zlína sloučena s Mateřskou školou Zlín, tř. Tomáše Bati 1285, příspěvková organizace