Informativní schůzka se zákonnými zástupci nově přijatých dětí
se uskuteční ve středu 1. 7. 2020 od 15:15 hod.
na pracovišti MŠ Tomáše Bati 1285 (pro pracoviště MŠ T. Bati 1285 i MŠ Prostřední 3488)
za aktuálních hygienických opatření (ochrana nosu a úst atd...).
Účast nutná, schůzka se uskuteční BEZ DĚTÍ, přineste s sebou psací náčiní.

Obnovení provozu MŠ

Hygienická opatření • Čestné prohlášení

Prohlášení o bezinfekčnosti

ZÁPIS DO MŠ

POZOR ZMĚNA – PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Telefon pro omlouvání dětí - 577 019 378

Vítejte na webových stránkách
MŠ Prostřední 3488

Historie budovy MŠ sahá do roku 1956 kdy byl baťovský dvojdomek adaptován na prostory pro jesle a mateřskou školu, roku 1975 byla budova modernizována pro potřeby MŠ. Vzhledem ke stáří budovy je MŠ stále průběžně budována, opravována a renovována tak, aby odpovídala nejnovějším trendům předškolního vzdělávání.

Od roku 2003 je škola v právní subjektivitě. Zřizovatelem MŠ je Statutární město Zlín.Mateřská škola se nachází v klidné okrajové části města uprostřed zástavby rodinných domů. MŠ je obklopena zahradou. Rekonstrukce a dovybavení zahrady MŠ novými herními prvky je plánováno na rok 2013.

MŠ je dvojtřídní s vlastní školní jídelnou a kuchyní. V suterénu MŠ se nachází technické zázemí, v přízemí budovy 1. třída s jídelnou, šatny po děti 1. a 2. třídy, umývárna, školní kuchyně, sklad potravin, hyg. zařízení pro zaměstnance. V poschodí je druhá třída, umývárna dětí, kancelář a hyg. zařízení pro zaměstnance.

Vzdělávání v naší MŠ probíhá v souladu s RVP PV. Škola má vypracován vlastní školní vzdělávací program, který nese název: „Kdo si hraje nezlobí aneb je nám dobře na světě“ a je realizován prostřednictvím Třídních programů v jednotlivých třídách.

Od 1.1.2013 byla MŠ Prostřední rozhodnutím Zastupitelstva statutárního města Zlína sloučena s Mateřskou školou Zlín, tř. Tomáše Bati 1285, příspěvková organizace